เลือกหน้า

Pricelist Update
Like Dental Clinic

ทันตกรรม ทั่วไป

หน่วย
ค่ารักษา
การตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก
ครั้ง
Free
การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษา
ครั้ง
Free
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก (Periapical)
ฟิล์ม
200 บาท
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ (Panoramic)
ฟิล์ม
500 บาท
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ (Cephalometric)
ฟิล์ม
500 บาท

General Dental Treatment

Unit
Price ( Baht )
Oral Examination, Consultation
Case
Free
X-Ray Periapical ( Small dental film )
film
200 Baht
X-Ray Panoramic ( Full mouth X-Ray )
film
500 Baht
X-Ray Cephalometric ( Lateral Profile X-Ray)
film
500 Baht

ทันตกรรม จัดฟัน

หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
จัดฟันแบบใส INVISALIGN EXPRESS
เคส
55,000 บาท
จัดฟันแบบใส INVISALIGN ESSENTIALS
เคส
67,000 บาท
จัดฟันแบบใส INVISALIGN GO
เคส
70,000 บาท
จัดฟันแบบใส INVISALIGN LITE
เคส
79,000 บาท
จัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATE
เคส
130,000 บาท
จัดฟันแบบใส INVISALIGN COMPREHENSIVE
เคส
150,000 บาท
จัดฟันแบบใส INVISALIGN FIRST (Kids&Teen)
เคส
120,000 บาท
100,000 บาท
จัดฟันด้านใน Brava by Brius ( USA )
เคส
250,000 บาท
200,000 บาท
จัดฟันแบบ โลหะ 99
เคส
40,366 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
99 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันบน
999 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันล่าง
999 บาท
- จากนั้นผ่อนชำระ 1,199 ฿ x 32 งวด
จัดฟันแบบ โลหะ 234
เคส
37,832 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
234 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันบน
799 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันล่าง
799 บาท
- จากนั้นผ่อนชำระ 1,500 ฿ x 24 งวด
จัดฟันแบบ โลหะ 1200
เคส
36,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
ฟรี
- ติดอุปกรณ์จัดฟันบน
1,200 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันล่าง
1,200 บาท
- จากนั้นผ่อนชำระ 1,200 ฿ x 28 งวด
จัดฟันแบบ โลหะ 1400
เคส
37,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
ฟรี
- ติดอุปกรณ์จัดฟันบน
1,000 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันล่าง
1,000 บาท
- จากนั้นผ่อนชำระ 1,400 ฿ x 25 งวด
จัดฟันแบบ โลหะ 2000
เคส
40,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
ฟรี
- ติดอุปกรณ์จัดฟัน บนล่าง
2,000 บาท
- จากนั้นผ่อนชำระ 2,000 ฿ x 19 งวด
ย้ายเคสจัดฟันอุปกรณ์เดิม
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
500 บาท
- ปรับอุปกรณ์จัดฟันครั้งแรก
1,500 บาท
- จากนั้นปรับอุปกรณ์จัดฟัน ครั้งละ
1,000 บาท
จัดฟันแบบ โลหะรอบสอง
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
99 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันบน
999 บาท
- ติดอุปกรณ์จัดฟันล่าง
999 บาท
- จากนั้นผ่อนชำระ 999 ฿
จัดฟันแบบ AOSC
เคส
48,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
500 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันบน
4,500 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันล่าง
4,500 บาท
- ปรับเครื่องมือจัดฟัน x 26 ครั้ง
1,500 บาท
จัดฟันแบบ Ceramic
เคส
51,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
500 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันบน
4,500 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันล่าง
4,500 บาท
- ปรับเครื่องมือจัดฟัน x 28 ครั้ง
1,500 บาท
จัดฟันแบบ DAMON Q
เคส
59,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
500 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันบน
10,000 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันล่าง
10,000 บาท
- ปรับเครื่องมือจัดฟัน x 26 ครั้ง
1,500 บาท
จัดฟันแบบ DAMON CLEAR
เคส
69,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
500 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันบน
15,000 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันล่าง
15,000 บาท
- ปรับเครื่องมือจัดฟัน x 26 ครั้ง
1,500 บาท
จัดฟันแบบ SMARTCLIP SL3
เคส
51,000 บาท
- พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน
1,000 บาท
500 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันบน
7,300 บาท
- ติดเครื่องมือจัดฟันล่าง
7,300 บาท
- ปรับเครื่องมือจัดฟัน x 26 ครั้ง
1,400 บาท
จัดฟันแบบใส Crystal Smile Correct 12 ( 12 ชุด )
เคส
49,000 บาท
30,000 บาท
จัดฟันแบบใส Crystal Smile Moderate ( 20 ชุด )
เคส
59,000 บาท
39,000 บาท
จัดฟันแบบใส Crystal Smile Comprehensive ( 36 ชุด )
เคส
79,000 บาท
69,000 บาท
จัดฟันแบบใส Crystal Smile Advance 48 ( 48 ชุด )
เคส
99,000 บาท
89,000 บาท
จัดฟันแบบใส Crystal Smile Advance 72 ( 72 ชุด )
เคส
119,000 บาท
99,000 บาท
จัดฟันแบบใส Crystal Smile Advance 96 ( 96 ชุด )
เคส
139,000 บาท
139,000 บาท
จัดฟันแบบใส Beme
เคส
89,000 บาท
59,000 บาท
- สแกนช่องปาก 3 มิติจัดฟันใส Beme
5,000 บาท
จัดฟันแบบใส Kiyoclear Mild to Moderate Set
เคส
89,000 บาท
59,000 บาท
จัดฟันแบบใส Kiyoclear Unlimited Set
เคส
129,000 บาท
99,000 บาท
- รีเทนเนอร์แบบลวด
คู่
3,999 บาท
- รีเทนเนอร์แบบใส
คู่
3,999 บาท
- รีเทนเนอร์ Vivera ( 3 คู่ ) จากบริษัท Invisalign
คู่
15,000 บาท
- รีเทนเนอร์แบบโลหะ แบบเชน แบบโอริง
คู่
10,000 บาท
- รีเทนเนอร์แบบลวด
ชิ้น
2,500 บาท
- รีเทนเนอร์แบบใส
ชิ้น
2,500 บาท
- รีเทนเนอร์แบบโลหะ แบบเชน แบบโอริง
ชิ้น
5,000 บาท
- เพิ่มฟันปลอมในรีเทนเนอร์
ซี่
500 บาท
จัดฟันแบบใส Clear Correct Mini
เคส
45,000 บาท
จัดฟันแบบใส Clear Correct One
เคส
74,000 บาท
จัดฟันแบบใส Clear Correct Two
เคส
94,000 บาท
จัดฟันแบบใส Clear Correct Three
เคส
110,000 บาท
จัดฟันแบบใส Clear Correct Untimited
เคส
130,000 บาท
จัดฟันแบบใส Reveal Express
เคส
49,000 บาท
จัดฟันแบบใส Reveal Lite
เคส
79,000 บาท
จัดฟันแบบใส Reveal Standard
เคส
99,000 บาท
อุปกรณ์ยกการสบฟัน Bite Turbo / Raise Bite
ครั้ง
500 บาท
ปัก Mini - Screw
ชิ้น
4,000 บาท
ถอด Mini - Screw
ชิ้น
1,000 บาท
ใส่ฟันปลอมเพื่อติดเครื่องมือจัดฟัน (เพิ่มฟันปลอมซี่ละ 500)
ชิ้น
2,000 บาท
ถอดอุปกรณ์จัดฟัน
บน
250 บาท
ถอดอุปกรณ์จัดฟัน
ล่าง
250 บาท
ขัดกาวจัดฟัน
บน
250 บาท
ขัดกาวจัดฟัน
ล่าง
250 บาท
ถอดอุปกรณ์จัดฟัน พร้อมขัดกาวจัดฟันทั้งปาก
เคส
1,000 บาท
อุปกรณ์เสริมเพื่อดึงฟัน (eyelet)
ชิ้น
300 บาท
Double tube
ชิ้น
1,000 บาท
อุปกรณ์จัดฟันแบบพิเศษ เช่น posterior raise bite, twin block
ชิ้น
5,000 บาท
ยางเกี่ยวเพื่อการดึงฟันใส
ถุง
80 บาท
ยางเกี่ยวเพื่อการดึงฟันสี
ถุง
100 บาท

Orthodontic Treatment

Unit
Price (Baht)
Promotion
INVISALIGN EXPRESS
Case
55,000 Baht
INVISALIGN ESSENTIALS
Case
67,000 Baht
INVISALIGN GO
Case
70,000 Baht
INVISALIGN LITE
Case
79,000 Baht
INVISALIGN MODERATE
Case
130,000 Baht
INVISALIGN COMPREHENSIVE
Case
150,000 Baht
INVISALIGN FIRST (Kids&Teen)
Case
120,000 Baht
100,000 Baht
Brava By Brius ( Lingual Braces )
Case
250,000 Baht
200,000 Baht
Metal Braces 99
Total Price
40,366 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
99 Baht
- Braces Placement
Upper
999 Baht
- Braces Placement
Lower
999 Baht
- Installment Payment 1,199 ฿ x 32 visits
Metal Braces 234
Total Price
37,832 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
234 Baht
- Braces Placement
Upper
799 Baht
- Braces Placement
Lower
799 Baht
- Installment Payment 1,500 ฿ x 24 visits
Metal Braces 799
Total Price
36,965 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
Free
- Braces Placement
Case
2,999 Baht
- Installment Payment 2,999 ฿ x 3 visits
- Installment Payment 799 ฿ x 30 visits
- Installment Payment 1,000 ฿ x 1 visits
Metal Braces 1000
Total Price
35,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
500 Baht
- Braces Placement
Upper
750 Baht
- Braces Placement
Lower
750 Baht
- Installment Payment 1,000 ฿ x 34 visits
Metal Braces 1200
Total Price
36,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
Free
- Braces Placement
Upper
1,200 Baht
- Braces Placement
Lower
1,200 Baht
- Installment Payment 1,200 ฿ x 28 visits
Metal Braces 1400
Total Price
37,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
Free
- Braces Placement
Upper
1,000 Baht
- Braces Placement
Lower
1,000 Baht
- Installment Payment 1,400 ฿ x 25 visits
Metal Braces 2000
Total Price
40,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
Free
- Braces Placement
Case
2,000 Baht
- Installment Payment 2,000 ฿ x 19 visits
Previously Placed Braces
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
500 Baht
- Braces Placement
Visit
1,500 Baht
- Braces adjustment
Visit
1,000 Baht
AOSC Braces ( Fast Braces )
Total Price
48,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
500 Baht
- Braces Placement
Upper
4,500 Baht
- Braces Placement
Lower
4,500 Baht
- Installment Payment 1,500 ฿ x 26 visits
Ceramic Braces
Total Price
51,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
500 Baht
- Braces Placement
Upper
4,500 Baht
- Braces Placement
Lower
4,500 Baht
- Installment Payment 1,500 ฿ x 28 visits
DAMON Q ( Fast Braces )
Total Price
69,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
500 Baht
- Braces Placement
Upper
15,000 Baht
- Braces Placement
Lower
15,000 Baht
- Installment Payment 1,500 ฿ x 26 visits
DAMON CLEAR ( Fast Braces )
Total Price
69,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
500 Baht
- Braces Placement
Upper
15,000 Baht
- Braces Placement
Lower
15,000 Baht
- Installment Payment 1,500 ฿ x 26 visits
SMARTCLIP SL3 By 3M ( Fast Braces )
Total Price
51,000 Baht
- Dental Impression
Case
1,000 Baht
500 Baht
- Braces Placement
Upper
7,300 Baht
- Braces Placement
Lower
7,300 Baht
- Installment Payment 1,400 ฿ x 26 visits
Crystal Smile ( Clear aligner )
Case
49,000 Baht
30,000 Baht
- Correct 12 ( 12 Sets )
Crystal Smile ( Clear aligner )
Case
59,000 Baht
39,000 Baht
- Correct 20 ( 20 Sets )
Crystal Smile ( Clear aligner )
Case
79,000 Baht
69,000 Baht
- Correct 36 ( 36 Sets )
Crystal Smile ( Clear aligner )
Case
99,000 Baht
89,000 Baht
- Correct 48 ( 48 Sets )
Crystal Smile ( Clear aligner )
Case
119,000 Baht
59,000 Baht
- Moderate ( 72 Sets )
Crystal Smile ( Clear aligner )
Case
139,000 Baht
139,000 Baht
- Comprehensive ( 96 Sets )
Beme ( Clear aligner )
Case
89,000 Baht
59,000 Baht
- 3D Scan for Beme
5,000 Baht
Kiyoclear ( Clear aligner )
Case
89,000 Baht
59,000 Baht
- Mild to Moderate Set
Kiyoclear ( Clear aligner )
Case
129,000 Baht
99,000 Baht
- Unlimited Set
- Wraparound Retainer , Hawley Retainer
Case
3,999 Baht
- Clear Retainer
Case
3,999 Baht
- Metal Retainer
Case
10,000 Baht
- Vivera retainer By Invisalign ( 3 Sets )
Case
15,000 Baht
- Wraparound Retainer , Hawley Retainer
Upper or Lower
2,500 Baht
- Clear Retainer
Upper or Lower
2,500 Baht
- Metal Retainer
Upper or Lower
5,000 Baht
- Add false tooth on retainer
tooth
500 Baht
Clear Correct Mini
Case
45,000 Baht
Clear Correct One
Case
74,000 Baht
Clear Correct Two
Case
94,000 Baht
Clear Correct Three
Case
110,000 Baht
Clear Correct Unlimited
Case
130,000 Baht
Reveal Clear Aligner Express
Case
49,000 Baht
Reveal Clear Aligner Lite
Case
79,000 Baht
Reveal Clear Aligner Standard
Case
99,000 Baht
Bite Turbo / Raise Bite
Case
500 Baht
Mini - Screw
Position
4,000 Baht
Remove Mini - Screw
Position
1,000 Baht
Denture for orthodontic treatment
Upper or Lower
2,000 Baht
Remove braces
Upper
250 Baht
Remove braces
Lower
250 Baht
Polish and remove adhesive on tooth surface
Upper
250 Baht
Polish and remove adhesive on tooth surface
Lower
250 Baht
Remove braces and polish adhesive on tooth surface
Case
1,000 Baht
Eyelet placement
Tooth
300 Baht
Double tube placement
Tooth
1,000 Baht
Posterior raise bite, Twin block
Upper or Lower
5,000 Baht
Clear Elastic
Pack
80 Baht
Colourful Elastic
Pack
100 Baht

งานทันตกรรมหัตถการ

หน่วย
ค่ารักษา
อุดฟันชั่วคราว
ซี่
600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Composite Resin )
- อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน
ซี่
600 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน
ซี่
1,200 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน
ซี่
1,800 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ด้าน
ซี่
2,400 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 5 ด้าน
ซี่
3,000 บาท
- อุดคอฟันสึก ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ซี่
900 บาท
- อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน
ซี่
3,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ ( Amalgam )
- อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ 1 ด้าน
ซี่
600 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ 2 ด้าน
ซี่
1,200 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ 3 ด้าน
ซี่
1,800 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ 4 ด้าน
ซี่
2,400 บาท
- อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ 5 ด้าน
ซี่
3,000 บาท
เพิ่ม Dycal ในกรณีฟันผุลึกจนใกล้ทะลุโพรงประสาทฟัน
ซี่
200 บาท
ใส่ยาชาร่วมกับการอุดฟัน
ซี่
200 บาท
ตัดเหงือกร่วมกับการอุดฟัน โดยไม่กรอกระดูก
ซี่
2,000 บาท

Operative Treatment

Unit
Price (Baht)
Temporary filling
tooth
600 Baht
Permanent filling ( Composite Resin )
- Filling with tooth coloured material 1 surface
tooth
600 Baht
- Filling with tooth coloured material 2 surface
tooth
1,200 Baht
- Filling with tooth coloured material 3 surface
tooth
1,800 Baht
- Filling with tooth coloured material 4 surface
tooth
2,400 Baht
- Filling with tooth coloured material 5 surface
tooth
3,000 Baht
- Filling to restore tooth wear with tooth coloured material
tooth
900 Baht
- Filling to close gap or space
tooth
3,000 Baht
Permanent filling ( Amalgam )
- Filling with amalgam
Surface
600 Baht
Add drug ( Dycal ) for special condition
tooth
200 Baht
Add local anesthetic for filling
tooth
200 Baht
Gingivectomy for filling
tooth
2,000 Baht

งานศัลยกรรมช่องปาก

หน่วย
ค่ารักษา
ถอนฟันน้ำนม
ซี่
500 บาท
ถอนฟันแท้ : ฟันหน้าตัด / ฟันเขี้ยว / ฟันกรามน้อย
ซี่
600 บาท
ถอนฟันแท้ : ฟันกรามใหญ่
ซี่
1,000 - 1,500 บาท
ผ่าฟันคุด หรือ ผ่าฟันฝัง
ซี่
1,500 - 4,500 บาท
Frenectomy
ตำแหน่ง
3,500 - 4,500 บาท
ผ่าตัด กรอแต่งปุ่มกระดูกในช่องปาก
ตำแหน่ง
6,500 บาท
เย็บแผลด้วยไหมละลาย
ตำแหน่ง
250 บาท
ตัดไหม / ล้างแผล
ตำแหน่ง
100 บาท

Oral Surgery

Unit
Price (Baht)
Tooth extraction : Primary Tooth
Tooth
500 Baht
Tooth extraction : Anterior teeth, Canine, Premolar
Tooth
600 Baht
Tooth extraction : Molar
Tooth
1,000 - 1,500 Baht
Tooth extraction : Wisdom teeth
Tooth
1,500 - 4,500 Baht
Frenectomy
Position
3,500 - 4,500 Baht
Surgical removal of bone : Torus
Position
6,500 Baht
Absorbable suture
Position
250 Baht
Stitch off
Case
100 Baht

งานปริทันต์

หน่วย
ราคา
ขูดหินน้ำลาย
เคส
900 บาท
- สำหรับคนไข้จัดฟัน Like Dental Clinic
- สำหรับคนที่เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟันกับ Like Dental Clinic
ขูดหินน้ำลาย : สำหรับคนไข้ทั่วไป
เคส
1,200 บาท
เกลารากฟัน : ต่อซี่
ซี่
300 บาท
เกลารากฟัน : ทั้งปาก
เคส
8,000 บาท
AIR FLOW ขจัดคราบ ชา กาแฟ
เคส
1,000 บาท
ศัลยกรรมตัดเหงือกโดยไม่กรอกระดูก ( Electrosurgery )
ซี่
1,000 - 2,000 บาท